Din varukorg är tom!

Ochrana osobných údajov

Att skydda din integritet är viktigt för oss. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder och avslöjar personuppgifter som du kan ge när du använder den här webbplatsen. Det är alltid ditt val om du ska lämna personlig information via webbplatsen. All personlig information du lämnar kommer att behandlas med försiktighet, och enligt denna policy kommer inte att användas eller avslöjas på sätt som du inte har samtyckt till. Du kan också avstå från vissa användningar och upplysningar om din personliga information, som förklaras i denna policy.

DITT samtycke

1. Genom att använda webbplatsen anger du ditt samtycke till vår insamling, användning och offentliggörande av din personliga information i enlighet med denna policy.

INFORMATION AUTOMATISKT COLLECTERAD

2. Icke-identifierbar information - Som många andra webbplatser samlar webbplatsen automatiskt viss icke-identifierbar information om användarna på webbplatsen, som till exempel datorns internetprotokoll (IP-adress), din internetleverantörs IP-adress, Datum och tid som du öppnar webbplatsen, webbadressen på webbplatsen som du länkade direkt till från webbplatsen, operativsystemet du använder, de delar av webbplatsen du besöker, läser webbplatsens sidor och bilder Sedd och innehållet du hämtar från webbplatsen. Denna icke-identifierbara information används för att använda webbplats och systemadministration och för att förbättra webbplatsen. Vi kan också använda icke-identifierbar information för att initiera interaktiva, realtidssamtal med användare. Din icke-identifierbara information kan lämnas till andra och permanent arkiveras för framtida bruk.

3. Kakor - Webbplatsen använder cookies, en teknik som installerar en liten mängd information på en webbplatsens användares dator för att tillåta att webbplatsen känner igen framtida besök med den datorn. Cookies förbättrar bekvämligheten och användningen av webbplatsen. Den information som tillhandahålls via cookies används till exempel för att känna igen dig som en tidigare användare av webbplatsen, så du behöver inte ange dina personliga uppgifter varje gång, erbjuda personligt webbsidans innehåll och information för din användning, spåra din aktivitet hos Webbplatsen svarar på dina behov och på annat sätt underlättar din webbplatsupplevelse. Du kan välja att avvisa cookies om din webbläsare tillåter, men det kan påverka din användning av webbplatsen och din möjlighet att komma åt vissa funktioner på webbplatsen eller delta i transaktioner via webbplatsen.

4. Spårningsinformation - Vi kan använda icke-personliga uppgifter för att skapa sammanlagda spårningsrapporter om webbplatsens användaremografi, trafikmönster och inköp och sedan tillhandahålla dessa rapporter till annonsörer och andra. Ingen av spårningsinformationen i rapporterna kan kopplas till identiteter eller annan personlig information för enskilda användare. Fotboll Fanatiker kan också länka spårningsinformation med personlig information som frivilligt tillhandahålls av webbplatsanvändare. När en sådan länk har gjorts behandlas all länkad information som personlig information och kommer endast att användas och publiceras i enlighet med denna policy.


PERSONLIG INFORMATION DU SPECIFIKT ANVÄNDER


5. Din personuppgifter - Under användningen av din webbplats kan du bli ombedd att frivilligt tillhandahålla viss personlig information, till exempel ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller kreditkortsinformation. Denna information används för att göra det lättare att kommunicera med dig och för att hjälpa dig att söka åtkomst till vissa speciella funktioner på webbplatsen eller genomföra transaktioner. Det är alltid ditt val om du vill tillhandahålla personlig information, tyvärr, utan att lämna den begärda informationen, kommer vissa webbplatsfunktioner inte att vara tillgängliga, och du kommer inte att kunna göra några transaktioner via webbplatsen.

6. Användning av din personliga information - Vi kan använda din personliga information för att kontakta och motsvara dig, att svara på dina förfrågningar, för att behandla transaktioner och betalningar och för att underlätta och förbättra din användning av webbplatsen.
Vi kan utveckla en konfidentiell kundprofil för dig, som kommer att användas för att ge dig den allra bästa servicen.

7. E-postmeddelanden från oss - Vi kan från tid till annan skicka e-post eller annan kommunikation som innehåller information om oss eller andra frågor som vi tror kommer att intressera dig. När som helst kan du fråga oss om att sluta skicka dig e-post och annan information genom att kontakta Kontakta oss Vi respekterar din integritet och säljer inte, hyr eller missbrukar kundens e-postlista. Dessutom kommer varje e-post som skickas av oss att berätta hur du avböjer ytterligare e-postmeddelanden.

8. Barnens online-policy - Vi är engagerade i att bevara online-integritet för alla våra besökare på webbplatsen, inklusive barn. I överensstämmelse med lagen om skydd av barns personskydd, samlar vi inte medvetet någon personligt identifierbar information från barn under 13 år. Vi säljer produkter avsedda att köpas av vuxna. Om du gör ett köp på vår webbplats representerar du att du är en vuxen. Om du är barn under 13 år måste du be din förälder eller vårdnadshavare för att hjälpa dig att använda webbplatsen.

9. Upplysande av din personliga information - Vi kan avslöja din personliga information under följande omständigheter:

(I) Upplysningar till tjänstleverantörer - För att behandla transaktioner måste vi avslöja vissa av dina personuppgifter till vissa tjänsteleverantörer, till exempel din kreditkortsutgivare, ett tredjeparts kreditverifieringsföretag, produkthandlaren, leveransservice, Och TeamFanShop, Inc. Innan personlig information avslöjas kommer tjänsteleverantören att hålla med oss ​​för att skydda integriteten för din personliga information på ett sätt som överensstämmer med denna policy. Om du inte önskar att vi lämnar din personliga information till dessa tjänsteleverantörer, får du inte använda webbplatsen för transaktioner.

(Ii) Upplysningar till Affiliates - Vi kan tillhandahålla begränsad personlig information till våra medlemsförbund. Innan personlig information avslöjas, kommer mottagarorganisationen att hålla med oss ​​för att skydda integriteten för din personliga information på ett sätt som överensstämmer med denna policy. Mottagande organisationer kan använda din personliga information för att ge dig e-post eller annan information om deras produkter och tjänster och andra frågor.

(Iii) Lagstiftning och juridisk avslöjande - Vi får avslöja din personliga information till en statlig institution som har hävdat sin lagliga auktoritet att erhålla informationen eller där vi har rimliga skäl att tro att informationen kan vara användbar vid utredning av olaglig verksamhet, eller Att följa en dom eller ett beslut eller en order av en domstol, en person eller ett organ som är behörig att tvinga produktionen av information eller att följa domstolsreglerna för framställning av register och information eller vår juridiska rådgivare.

10. Få tillgång till din personliga information - Du kan begära tillgång till din personliga information och information om vår insamling, användning och utlämnande av den informationen, genom att kontakta Kontakta oss, med förbehåll för vissa undantag som föreskrivs i lag, får du rimlig tillgång till din personliga information , Rätt att utmana informationens noggrannhet och fullständighet och förmågan att ändra den som är lämplig. Du kan hjälpa oss att behålla riktigheten i din information genom att meddela oss om ändringar i din personliga information.

ÖVRIGA ÄRENDEN


11. Tävlingar och kampanjer - Om tävlingar eller kampanjer görs tillgängliga via webbplatsen kan gällande tävlings- eller befordringsregler innehålla regler om insamling, användning och utlämnande av personuppgifter. I den utsträckning dessa specifika regler strider mot denna policy, ersätter konkurrensreglerna denna policy, avseende personlig information som samlats in i samband med tävlingen eller befordran.

12. Andra webbplatser - Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller Internetresurser. När du klickar på en av dessa länkar kontaktar du en annan webbplats eller Internetresurs. Vi har inget ansvar eller ansvar för eller kontroll över dessa andra webbplatser eller resurser eller, deras insamling, användning och avslöjande av din personliga information.

13. Tidigare användare - Om du slutar använda webbplatsen eller om ditt tillstånd att använda webbplatsen upphör, kan vi fortsätta att använda och avslöja din personliga information i enlighet med denna policy, som ändrat från tid till annan. Om du vill att vi slutar skicka dig oönskad e-post och annan information, var vänlig och meddela oss på Kontakta oss

14. Policyändringar - För att kunna hantera förändringar på webbplatsen, förändring av teknik och juridisk utveckling har vi det eget eget gottfinnande att ändra denna policy från tid till annan utan föregående meddelande eller ansvar gentemot dig eller någon annan person. Nya versioner av denna policy kommer att publiceras här. Vår samling, användning och offentliggörande av din personliga information kommer att styras av versionen av denna policy i kraft vid den tiden. När du använder webbplatsen bör du kontrollera datumet för denna policy och granska eventuella ändringar sedan den senaste versionen.

SITE MAP
  • Klubbar 2018-19
  • Klubbar Barn 2018-19
  • Landslag 2018
  • Landslag Barn 2018
  • Dam 2018-19
  • Klubbar 2017-18
  • Klubbar Barn 2017-18
  • Dam 2017-18